1 Kasım 2015 Pazar

2.SINIF DOĞAL SAYILARDA BASAMAK DEĞERİ VE ÇÖZÜMLEME


BASAMAK DEĞERİ ve ÇÖZÜMLEME

Basamak Değeri: Sayının bulunduğu basamakta değişen değeridir.


65 = 6 onluk 5 birlik = 10+10+10+10+10+10 + 1+ 1 + 1 +1+ 1= 65

49 = …………..   ……………… = ………………………………………………..= .

64= …………..   ……………… = ………………………………………………..= .

76= …………..   ……………… = ………………………………………………..= .

37= …………..   ……………… = ………………………………………………..= .

55= …………..   ……………… = ………………………………………………..= .

72 sayısında kaç onlu ve kaç birlik vardır? …………………………….

30 sayısında kaç onluk ve kaç birlik vardır? ……………………………

85 sayısında kaç onluk ve kaç birlik vardır? ……………………………

İki düzinede kaç onluk ve kaç birlik vardır? …………………………….

Üç düzinede kaç onluk ve kaç birlik vardır? …………………………….

Dört destede kaç onluk ve kaç birlik vardır? ………………………………….

44 sayısının birlikleri 2 artırırsak yeni sayı kaçtır?

…………………………………………. …………………….

53 sayısında onlukları 2 artırırsak yeni sayı kaç olur?

……………………………………………….………………….

48 sayısında birliklerin sayısı 3 azaltılırsa yeni sayı kaç olur?

……………………………………………………………………

72 sayısında onlukların sayısı  2 azaltılırsa yeni sayı kaç olur?

…………………………………………..……….

83 sayısında onlukların sayısı 5 azaltılırsa yeni sayı kaç olur?

…………………………………………………………….

63 sayısında rakamların yerleri değiştirilirse yeni sayı kaçtır?..........

81 sayısında rakamların yerleri değiştirilirse yeni sayı kaç olur? …….

Sayıları yazmak için kullandığımız işaretlere ………………………. denir.

Sayıları yazmak için kullandığımız rakamlar ,1, 2, …, 4, . , ., .,

., .. dur.

76 sayısı iki basamaklı bir doğal sayıdır, çünkü ……………….., basmağı ve ......................... basmağından oluşmuştur.

                                                                                                  MURAT TÜRKAN
                                                                                                    Sınıf Öğretmeni

23 Mayıs 2015 Cumartesi

TOPLAMA ÇIKARMA ÇARPMA VE BÖLME PROBLEMLERİ

Arkadaşlar bu yazımda ders kitaplarında çok fazla göremeyeceğiniz ancak farklı merkezi sınavlarda, özel okul sınavlarında ve bursluluk sınavlarında karşılaşabileceğiz 4 işlem problemlerini anlatacağım. Umarım faydalı olur.

1. Bir bölme işleminde bölünen sayı ile bölen sayının toplamı 72, bölüm 7 ve kalan 0 ise bu bölme işleminde bölen sayı ile bölünen sayı kaçtır?

ÇÖZÜM; Bölme işleminde bölüm ile bölen sayının çarpımı bölünen sayıyı vermektedir.
                 Böleni bilmediğimizden A dersek 7xA=7A (bölünen sayı)
                 Bölünen sayı ile bölen sayının toplamı 72 verilmiş
                 7A+A=8A............8A=72
                                              72/8=9    yani bölen sayı:9      A=9 ise......7A=7X9=63 (bölünen sayı)

2. Bir çıkarma işleminde Eksilen sayı, Çıkan sayı ve Farkın toplamı 480 olup, çıkan sayı farktan 8 fazla ise bu çıkarma işleminde eksilen, çıkan ve fark kaçtır?               

ÇÖZÜM: Çıkarma işleminde çıkan sayı ile farkın toplamı eksilen sayıyı verir.
                 Eksilen çıkan ve farkın toplamı ise 2 eksilen demektir.
                 480/2=240 (eksilen sayı)
                 çıkan ve fark toplamı da 240 ve çıkan sayı da farktan 8 fazla olduğundan
                 240/2=120
                 8/2=4                        120+4=124 (Çıkan sayı)
                                                   120-4=116 (Fark)
            SAĞLAMASI:eksilen+çıkan+fark=480 ise,
                                        240+124+116=480
                                         çıkan sayı farktan 8 fazla.........124-116=8

3. Bir çarpma işleminde çarpımların toplamı 36 ve biri diğerinden 2 fazla ise çarpanlar kaçtır?

ÇÖZÜM; Verilenleri kullanarak çarpanları bulabiliriz.
                  çarpanlardan birisine B dersek diğeri de B+2 olur (biri diğerinde 2 fazla olduğundan)
                     ikisinin toplamı 36 olduğundan; B+B+2=36
                                                                          2B+2=36
                                                                           2B=36-2=34
                                                                           2B=34 ise....B=17
                 Çarpanlardan birisi 17,   diğeri  de  B+2 olduğundan..17+2=19(diğer çarpan)

4. Bir toplama işleminde toplam 631 olup toplananlardan birisi 379'dur. 2 toplananda eşittir.
    Diğer eşit olan toplananlardan birisi kaçtır?

ÇÖZÜM; 631-379=252.................252/2=126 ( eşit olan toplananlardan birisi)

                                                                                                                    Murat TÜRKAN

8 Mart 2015 Pazar

KESİR PROBLEMLERİ

Bu sayfada kesirlerle ilgili farklı problemler anlatacağım.

1.Kızının yaşı annesinin yaşının 2/5'si kadar olup yaşları toplamı 56 ise kızın ve annenin yaşı kaçtır?

AÇIKLAMA: Kızının yaşı annesinin yaşının 5'te 2'si kadarmış, yani annenin yaşı 5 birim ise kızının yaşı 2 birimdir.
Yaşları toplamı 56 ise   5+2=7 birim=56'dır. 56'yı 7 birime bölersek 56/7=8    1 birim=8 ise;
      2 ile çarparsak kızın yaşını 5 ile çarparsak annenin yaşını buluruz.
                  2x8=16 kızın yaşı
                  5x8=40 annenin yaşı   

SORU 1: Oğlunun yaşı babasının yaşının 2/6'si kadar olup yaşları toplamı 72 ise oğlunun ve babasının yaşları kaçtır?

SORU 2: Küçük sayı büyük sayının 1/5'i kadar olup iki sayının toplamı 84 ise küçük ve büyük sayı kaçtır?

SORU 3: Kızının yaşı annesinin yaşının 2/7'si kadar olup yaşları farkı 45 ise kızının ve annesinin yaşları ve yaşları toplamı kaçtır? (birim değerini bulurken; 7+2 değil 7-2 olacak)

SORU 4: Küçük kardeşin boyu büyük kardeşin boyunun 2/3'si kadar olup, boyları farkı 25 cm ise küçük ve büyük kardeşin boyları kaçar cm'dir?

SORU 5: Kısa ipin boyu uzun ipin boyunun 3/4 'ü kadar olup boyları toplamı 98 cm ise, kısa ve uzun ipin boyları ve boyları farkı kaçtır?


                                                                                                                  Murat TÜRKAN

25 Ocak 2015 Pazar

ARDIŞIK SAYI PROBLEMLERİ


                                        ARDIŞIK SAYI PROBLEMLERİ
1. Aşağıdaki ardışık üç sayının toplamlarını bulunuz.
a. 24+25+26              b. 38+40+42                c. 45+50+55              d.350+400+450
 
 
 
2. Aşağıdaki ardışık beş sayının toplamlarını bulunuz.
a.   46+47+48+49+50       b.   66+68+70+72+74           c.130+140+150+160+170
 
 
 
3. Aşağıdaki yedi ardışık sayının toplamlarını bulunuz.
14+16+18+20+22+24+26               45+50+55+60+65+70+75               31+33+35+37+39+41+43
 
 
 
 
4. Aşağıdaki dört ardışık sayının toplamlarını bulunuz.
141+142+143+144                  501+502+503+504                      258+259+260+261
 
 
 
Üç toplamalı bir işlemde birinci toplanan

3782,ikinci toplanan 2457,  toplam 9816’dır.

Üçüncü toplanan kaçtır?

 
4 kişilik bir ailede birinci çocuğunun boyu

138cm,ikinci çocuğun boyu 141 cm, anne ikinci

çocuktan 26cm,baba birinci çocuktan 41 cm uzun

olduğuna göre bu ailenin boylarının uzunlukları

toplamı kaç santimetredir?

 
Ardışık 4 çift sayının en küçüğü 240 ise bu sayıların

toplamı kaçtır?

 
Atalay doğduğunda ablası 9,annesi 37 yaşındaydı.

Atalay’ın şimdiki yaşı 11 olduğuna göre 3 sene

sonra üçünün yaşları toplamı kaç olacaktır?

 
37 ile 51 arasındaki tek sayıların toplamı kaçtır?

 
Aralarında ikişer cm uzunluk farkı bulunan 5 kumaş parçasından en uzunu 48 cm’dir. Buna göre bu kumaş parçalarının toplam uzunluğu kaç cm olur?

 
Hangi sayı 500 ile toplanırsa sonuç 8412 olur

 
1 limon 180 Kr’tur. Bir kivinin fiyatı, bir limon fiyatından 45Kr fazladır. 1 limon ve 2 kivi alan bir kişi manava kaç Kr öder?

 
 Bir kümeste 3 horoz, 17 tavuk ve horozlarla tavukların toplam sayısının 14 fazlası kadar hindi vardır. Kümeste toplam kaç hayvan vardır?

 
                                                                                             MURAT TÜRKAN-Blog sahibi
 

6 Mayıs 2014 Salı

3.SINIF SEBEP SONUÇ İLİŞKİSİ

SEBEP-SONUÇ

1. “Selma elini yıkayınca suyu kapatır, akşamları ışığı söndürüp erkenden yatardı.Bu yüzden………”
Yukarıdaki cümleyi en uygun hangisi tamamlar?
A.Su ve elektrik faturaları az tutardı.
B.Faturalar çok yüksek tutar.
C.Anne ve babası üzülür.

2.Sinema veya TV’de gösterilen filmlerdeki silahlı sahneler kesinlikle yasaklanmalı.Çünkü…………
Cümlesini tamamlayan seçenek hangisidir?
A.Çocuklar silahı sever.
B.Silah, tehlikeli ve barışçı olmayan bir alettir.
C.Silahı yalnızca asker ve polis kullanmaz.

3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi bulunmaz?
A.Kış gelince kar yağar ve havalar soğur.
B.Sonbahar gelince havalar soğur ve yağmur yağar.
C.Sağlığımızı korumalıyız.

4. “………………….Çünkü oyunda mızıkçılık yapıyorsun.”
Yukarıdaki noktalı yere aşağıdaki cümlelerden hangisinin gelmesi uygun olur?
A. Bahçede oynamak ister misin?
B.Seninle oyun oynamaktan hoşlanıyorum.
C. Seninle oynamak istemiyorum.

5. “…………….Çünkü çok yorgundum.”
Yukarıdaki cümlede noktalı yere seçeneklerden hangisinin gelmesi uygundur?
A. Dün akşam erkenden uyudum.
B.Dün akşam çok yemek yedim.
C. Bugün gezmeye gideceğim.

6. “Türkiye’ye birçok turist gelmektedir. Çünkü………………………………..”
Yukarıdaki noktalı yere aşağıdaki cümlelerden hangisi gelmelidir?
A. Okullar açılmadan ülkemizi gezmek istiyorlar.
B.Türkiye’de eğlenip dinleniyorlar ve tarihi yerleri geziyorlar.
C. Uçaklar ,turistleri ülkemize taşımaktadır.


7.  “Dün akşam geç yattığım için ……………….”
Cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile devam edebilir?
A. sabahleyin kalkıp yatağımı topladım.
B.çok güzel bir film vardı.

C. bu sabah uyanmakta zorlandım.

8. “Boya kalemlerimi çantama koydum çünkü ……..”
Cümlesinin aşağıdakilerden hangisiyle devam etmesi uygun olur?
A.yarın resim dersimiz var.
B.çantamı hazırlayacağım.
C.arkadaşlarımla oyun oynadık.


9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
A.Kutunun içinde ne vardı acaba?
B.Boyu kısa olduğundan musluğa yetişemiyor.
C.Gözlerinin içine bakıp konuştu..

10. “Annemle babam şehir dışına gittiler bu yüzden…………….” Cümlesinin aşağıdakilerin hangisiyle devam etmesi uygun olmaz?
A.anneannemlerde kalacağım.
B.beni teyzemlere bıraktılar.
C.kardeşimle oyun oynadık.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?
A.Ne zaman geleceğini bilmiyorum.
B.Geç geldiği için özür diledi.
C.Elektrikler kesildi bu yüzden resmimi yapamadım.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
A.Telefonda sesi farklı geliyor.
B.Kapının kilitli olduğunu bilmiyordum.
C.Çok yorulduğundan hemen yattı.


13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi  yoktur?
A.Sınavı kazanmak için çok çalışıyor.
B.Annem en sevdiğim yemeği yapmış.
C.Okula geç kaldığından koşuyor.


14.Aşağıdaki tümcelerden hangisi “neden-sonuç” belirtmektedir?
A.Sevgi spora çok meraklıdır.
B.Didem her zaman dikkatlidir.
C.Özgür, planlı çalıştığı için başarılıdır.


15. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde bir sonuç bildiriyor?
A.Bu çiçekler çok güzel.
B.Deniz hastalandığı için doktora gitmiş.
C.Sınavda çok zor sorular vardı.