29 Nisan 2013 Pazartesi

TOPLAMA, ÇIKARMA, ÇARPMA VE BÖLME İLE İLGİLİ PROBLEMLER            TOPLAMA, ÇIKARMA, ÇARPMA VE BÖLME İLE İLGİLİ PROBLEMLER
1.      Benim 9, Bensu’nun 7 tane kitabı var. İkimizin toplam kaç tane kitabı vardır?

2.      Bir sınıfta 25 kız öğrenci, kız öğrenciler­den 7 fazla da erkek öğrenci vardır. Bu sı­nıfta kaç erkek öğrenci vardır?

3.      Bir kırtasiyeci, 96 tane defterin 37’sini satmıştır. Satılmayan kaç tane defter kalmıştır?

4.      Orhan, 28 tane fındığın 16 tanesini Arzuya verdi. Orhan’ın kaç tane fındığı kaldı?

5.      Yolcu otobüsünde 34 kişi vardı. İlk durak ta 15 kişi indi. Otobüste kaç yolcu kaldı?

6.      İki deste kalem, kaç tane kalem eder?

7.      Okulumuzun bahçesinde; 5 tane erik, 3 tane de elma ağacı vardır. Okulumuzun bahçesinde toplam kaç tane ağaç var­dır?

8.      Sınıf kitaplığımızda 42 tane kitap vardı. Ali 7, Ezgi 6 tane kitap daha getirdi. Sınıf ki­taplığımızda toplam kaç tane kitap oldu?

9.      Biri diğerinden 40 fazla olan iki sayının toplamı 90’dır, Büyük sayı kaçtır?

10.  Sınıf mevcudumuz 42’dir. Sınıfımızda l8 kız öğrenci olduğuna göre, erkek öğrenciler kaç kişidir?

11.  Annem ile babamın yaşlarının topla­mı 61 dir. Babam 32 yaşında olduğuna gö­re, annemin yaşı kaçtır?

12.  Bir çiftlikte 20 tane keçi, keçilerden 10 fazla da koyun vardır Bu çiftlikte kaç tane koyun vardır?

   13.     Serdar, 95 sayfalık kitabının 40 sayfası­nı okudu. Kitabın tamamını bitirebilmesi için kaç sayfa daha okuması gerekir?

14.  24 ile 68 doğal sayıları arasında kaç tane doğal sayı vardır?

15.  Bir düzine çiçek ile bir deste çiçek top­lam kaç tane çiçek eder?

16.  İki kardeşin el ve ayaklarında toplam kaç tane parmak vardır?

17.  Ozan’ın ağırlığı 24 kilogramdır. Ablası, Ozan’dan 6 kilogram ağır olduğuna göre ablasının ağırlığı kaç kilogramdır?

18.  600 m yol yürüyen bir kişi, 200 m daha yol yürürse, toplam kaç m yol yürümüş olur?

19.  Bir kutuda, değişik renklerde 36 tane tebeşir vardır. Bunlardan 17 si beyaz renktedir. Buna göre, renkli tebeşirlerin sayısı kaçtır?

20.  30 sayısına kaç ilave edilirse 46 olur?

21.  Ayşe, 30 tane cevizin 16 tanesini abla­sına verdi, Kendisine kaç tane ceviz kaldı?

22.  Temmuz ayında 6, ağustos ayında 13 gün tatil yapan bir kişi, iki ayda toplam kaç gün tatil yapmış olur?

23.  Ezgi 8, annesi 31 yaşındadır. İkisinin yaşlarının toplamı kaçtır?

24.  Bir vazoda 12 tane karanfil, 17 tane papatya vardır. Bu vazoda toplam kaç tane çiçek vardır?

25.  Sınıfımızda 26 kız öğrenci vardır. Erkek öğrenciler, kız öğrencilerden 7 kişi eksiktir. Sınıfımızda toplam kaç öğrenci vardır?

26.  Bir yolcu otobüsünde 17 yolcu vardı. Birinci durakta 16 yolcu daha bindi. Otobüste kaç yolcu oldu?

27.  Merve, hikaye kitabının 22 sayfasını okudu. Okuması gereken 17 sayfa daha kaldığına göre, hikaye kitabı toplam kaç sayfadır?

28.  4 yıl önce 6 yaşında olan ablam, 4 yıl sonra kaç yaşında olacak?

29.  2-A sınıfında 44 öğrenci vardır. 2-B sını­fındaki öğrenciler, 2-A sınıfındaki öğrenci­lerden 6 kişi fazla olduğuna göre, iki sınıfta toplam kaç öğrenci vardır?

30.  25 doğal sayısı ile bu sayının rakamla­rının yerleri değiştirilerek elde edilen sayının farkı kaç olur?

31.  İki sayının toplamı 97’dir. Küçük sayı 39 olduğuna göre büyük sayı kaçtır?

32.  Okulumuzda 49 öğretmen var. Bunların 24’ü bayan olduğuna göre, erkek öğret­menlerin sayısı kaçtır?

33.  13  + ...... = 25 + 13 eşitliğinde ...... yerine hangi  doğal sayı gelmelidir?

34.  24 doğal sayısı ile bu sayının rakamla­rın yerlerinin değiştirilmesiyle elde edilen sayının toplamı kaç olur?

35.  Serpil, 45 sayfalık kitabın 17 sayfasını okudu. Kaç sayfa daha okursa, kitabın ta­mamını okumuş olur?

36.  2 düzine kalem, kaç tane kalem eder?

37.  Sınıfımızda 15 erkek, 25 kız öğrenci var­dır. Sınıfımızın mevcudu kaçtır?

38.  Can’ın 17 tane bilyesi var. Aytekin de 9 tane bilye verdi. Can’ın kaç tane bilyesi ol­du?

39.  12 fazlası 38 olan sayı hangisidir?

40.  Tebeşir kutusunda 12 tane tebeşirimiz vardı. 7 tanesini kutlandık. Kaç tane tebeşirimiz kaldı?

41.  Ezgi, hikaye kitabının birinci gün 23 sayfasını, ikinci gün 18 sayfasını okudu. Ez­gi, iki günde kaç sayfa kitap oku­muştur?

42.  Ben doğduğumda annem 25 yaşında imiş. Şimdi 9 yaşında olduğuma göre annem kaç yaşındadır?

43.  Ali 13 yaşındadır. Okan, Ali’den 4 yaş büyük olduğuna göre, ikisinin yaşlarının toplamı kaçtır?

44.  Atakan, 27 tane misketinin 18 tanesini Can’a verdi, Atakan’ın kaç tane misketi kaldı?

45.  28 sayısı ile bu sayının rakamlarının yerleri değiştirilerek elde edilen sayının farkı kaç olur?

46.  Okulumuz, ben doğmadan 15 yıl ön­ce yapılmış. Şimdi 8 yaşında olduğuma göre. okulumuz yapılalı kaç yıl olmuştur?

47.  Cengiz ile babasının yaşlarının topla­mı 39’dur. Cengiz 8 yaşında olduğuna gö­re babası kaç yaşındadır?

48.  Yarısı 10 tane olan yumurtaların, 14 ta­ne fazlası kaç tane yumurta eder?

49.  Sınıf kitaplığımıza Emre 14, Şenay 16 tane kitap hediye etti. Önceden 30 tane kitabımız vardı. Şimdi kaç tane kitabımız oldu?

50.  Bir çıkarma işleminde; eksilen 55, fark 25’tir. Çıkan sayı hangisi­dir?

MUTLAKA OKUYUN
http://bireyegitimi.blogspot.com/2013/05/sosyal-aglar-ve-cocuklarmz.html
                                       
http://bireyegitimi.blogspot.com/2013/05/cocuklarla-empati-kurabilmek.html